Administrative Law in the Political System

Sách giải thích vai trò của pháp luật hành chính trong việc hình thành, hướng dẫn và hạn chế các hành vi của cơ quan hành chính trên bối cảnh của hệ thống chính trị; cung cấp những thông tin về pháp luật hành chính từ quan điểm khác nhau của các nhà lập pháp, nhà quản trị, công chúng từ các góc độ b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kenneth F. Warren
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Westview Press, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342 A102m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn