Understanding the political world: A comparative Introduction to Political Science

Với rất nhiều ví dụ thú vị từ khắp nơi trên thế giới, sách xây dựng những khái niệm then chốt và cách thức giải quyết hợp lý các vấn đề của khoa học lý luận chính trị; phản ánh toàn diện các lý thuyết, các khái niệm và cách thức hợp lý, các hình họa hình ảnh, sơ đồ và phân tích, xây dựng khái niệm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: James N. Danziger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320 U512d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn