Weak Constitutionalism: Democratic legitimacy and the quetion of constituent power

Sách giới thiệu các lý thuyết về quyền lập hiến và mối quan hệ của nó với chủ nghĩa hợp hiến và dân chủ; sự thiết lập các điều kiện cho một nền dân chủ đại diện hoạt động của hiến pháp; phân tích sự yếu thế của công dân so với các nhà lập pháp khi tham gia thay đổi hiến pháp ở hầu hết các nền dân ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Joel l. Colón-Ríos
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342 W200k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn