House of Representatives: Guide to Procedures

Sách hướng dẫn dành cho những người tham gia, quan sát viên của quy trình hoạt động của các Phòng và Ủy ban chính của Hạ viện, trình bày những nội dung về cơ cấu tổ chức của Hạ viện, nguyên tắc hoạt động của Hạ viện và các Ủy ban, quy trình lập pháp, quyết định ngân sách, cung cấp thông tin, giải qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.73 H435s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn