A federal republic: Australia's constitutional system of Government\

Sách nghiên cưú về hệ thống chính quyền hiến pháp úc, coi như là một cộng hào liên bang hơn là một chế độ quân chủ lập hiến, trình bày các vấn đề cơ bản về hiến pháp và chủ nghĩa liên bang, chủ nghĩa cộng hòa, vai trò của Hạ nghị viện, tòa án tối cao trong hệ thống chính trị úc, phân tích xu thế của...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Brian Galligan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Cambridge: Cambridge University, 1995
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 A100f
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn