Hồ Chí Minh những mạch nguồn văn hóa: chuyên luận

Chuyên luận lý giải những yếu tố ảnh hưởng tác động tới quá trình từ một thanh niên yêu nước trở thành lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong các tác phẩm của Người...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn