A guide to the Australian economy: Structure, performance, policy\

Sách giới thiệu tổng quan về cấu trúc, thành tích chính sách kinh tế úc, từ tài chính, thúê khóa công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, khai mỏ tới thị trường lao động; phân tích các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ cũng như vai trò của úc trong kinh tế thế giới. ở mỗi phần có câu hỏi tóm tắt và c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Philip Lewis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Melbourne: Longman Cheshire, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.94 G510d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn