Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc\

Sách thu thập và hệ thống tư liệu về những đóng góp của người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay; khắc họa hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn là những người kiên cường, bất khuất, chịu thương chịu khó, hết mình vì người thân. Họ có thể là thần nữ sáng tạo vũ trụ, sáng tạo l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Khôi (biên soạn)
Đồng tác giả: Mai, Ngọc Chúc (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.409 Ph500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn