Văn hóa học dẫn luận

Cuốn sách giới thiệu về vai trò của văn hóa trong cuộc sống hiện đại; phân tích các nội dung lý luận, đối tượng, phương pháp tiếp cận về văn hóa, văn hóa học, hội nhập văn hóa Đông – Tây; giới thiệu về nền văn hóa của dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn