Quản lý tài chính công ở Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo\

Sách đề cập tới những vấn đề cơ bản về tài chính và quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trình bày quan niệm về tài chính công, nội dung quản lý tài chính công, vai trò tác động của quản lý tài chính công đối với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Xuân Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.409 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn