Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc

Sách trình bày về mối quan hệ giữa văn học và văn hóa Việt Nam; giải thích thần thoại Việt Mường, ảnh hưởng của văn học Pháp ở Việt Nam trên cơ sở văn hóa; tìm hiểu việc xây dựng khái niệm của văn hóa học, 6 nền văn hóa khác nhau: Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã, Trung Cổ, Pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 Tr527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn