The Great Experiment: Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand\

Sách nghiên cưú về sự chuyển đổi chính sách chung của úc và Niu Dilân kể từ khi đảng lao động của 2 nước lên nắm chính quyền; trình bày nguyên nhân, quá trình và hậu quả của sự thay đổi đó đối với mỗi quốc gia về kinh tế, xã hội, đối ngoại, môi trường, đặc biệt là hiến pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francis G. Castles
Đồng tác giả: bVowles, Jack, Rolf Gerritsen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New South Wales: Allen & Unwin, 1996
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.3 Gr200t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn