Tôn giáo trong văn hóa VIệt Nam

Sách trình bày những đóng góp cụ thể của từng tôn giáo đối với văn hóa và sự phát triển của Việt Nam, phân tích làm rõ cơ sở lý luận mối quan hệ của tôn giáo với văn hóa và phát triển; vai trò của tôn giáo trong dân tộc Kinh (Việt), vai trò của tôn giáo trong dân tộc thiểu số thông qua tìm hiểu Phật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.6 T454g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn