Nền văn hóa mới của Việt Nam

Sách giới thiệu một cách hiểu về văn hóa Việt Nam, tập trung làm rõ các nội dung về nhận thức văn hóa; quan niệm về tổ quốc của Việt Nam; bài học của Bác Hồ với công cuộc xây dựng văn hóa mới; nền văn hóa mới của Việt Nam; vấn đề văn hóa với ngoại giao và làm rõ đường lối văn hóa trong các lĩnh vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 N254v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn