Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam\

Cuốn sách thể hiện những vấn đề cập nhật nhất về các di tích lịch sử - văn hóa của dân tộc, giới thiệu những địa điểm di tích lịch sử suốt dọc chiều dài đất nước qua đó cung cấp những kiến thức quý giá về đất nước, con người Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Việt Thủy (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 D300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn