Giáo trình xã hội học về giới

Sách giới thiệu hệ thống lý thuyết nghiên cứu về giới từ quan điểm xã hội học; đề cập đến giới và các lĩnh vực như: giới và giáo dục, quản lý, sức khỏe; quan hệ giới trong gia đình; phân tích về các vai trò của giới như là một sản phẩm của xã hội không chỉ là sản phẩm của những phẩm chất sinh học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Bá Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.3 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn