Văn minh Đại Việt

Sách phân tích cuộc đại hội nhập văn hóa Việt - Trung - Ấn để hình thành văn minh Đại Việt từ năm 111 trước công nguyên đến năm 1883 nhằm cung cấp khái quát, đầy đủ về nguồn gốc, đặc điểm của văn minh Đại Việt (về các vấn đề như cơ cấu chính quyền, cách cai trị, tôn giáo, chữ viết, văn học, tư tưởng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Duy Hinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 V115m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn