Đặc trưng văn hóa truyền thống 54 dân tộc Việt Nam

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt những nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc tại Việt Nam, từ tên gọi, nơi cư trú, đến kinh tế, văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Phiên bản:Tái bản có bổ sung, sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 Đ113t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn