Nguyễn Trường Tộ nhà cải cách lớn của Việt Nam thế kỷ XIX\

Sách hệ thống lại những tư liệu của hai cuốn sách "Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị cải cách cuối thế kỷ XIX" và "Nguyễn Trường Tộ - Con người và di thảo", cung cấp những thông tin chuẩn xác giới thiệu về con người, cuộc đời, tư tưởng cải cách và một số di thảo của nhà canh tân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chương Thâu (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Ng527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn