Lịch sử cội nguồn di sản văn hóa

Sách giới thiệu về quá khứ tiền sử của loài người; nghiên cứu tỉ mỉ một số vấn đề riêng biệt trong lĩnh vực tộc người học và lịch sử văn hóa, cũng như mối liên hệ giữa các hiện tượng văn hóa và sự phát triển, những tàn tích của các tập quán, những định kiến với sự phát triển của các công cụ lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Edaward Tylor
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 900 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn