Đại Nam liệt truyện. Tập 3 - 4

Giới thiệu tiểu sử của các hậu phi, hoàng tử, công chúa, chư thần liệt nữ, hạnh nghĩa, truyện các nghịch thần triều Nguyễn. Ngoài ra sách còn đề cập đến tiểu sử nhiều nhân vật lịch sử đương thời...

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc sử quán triều Nguyễn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Thuận Hoá, 2013
Phiên bản:Tái bản lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Đ103n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn