Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 9: 1954 - 1955

Sách công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 22- 7 - 1954 đến ngày 21 - 6 - 1955, phản ánh quan điểm, đường lối chiến lược, sách lược và sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt, mềm dẻo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong đấu tranh đòi đối phương thi hành Hiệp định Giơnevơ; củng cố hòa bình,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn