Võ Chí Công người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc

Cuốn sách gồm nhiều bài viết ghi lại những dấu ấn, những đánh giá, kỷ niệm của bạn bè, đồng chí, người thân,… về đồng chí Võ Chí Công trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng từ khi đồng chí còn ở địa phương đến khi qua đời....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 V400c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn