Kỷ yếu Hoàng Sa

Kỷ yếu ghi nhận những tình cảm, sự thật về những ngày ở đảo, giữ đảo và những dòng tự sự về Hoàng Sa, về tổ quốc; bổ sung nhiều hình ảnh hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa với một số tư liệu Hán Nôm, bản đồ có giá trị minh chứng cho chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2014
Phiên bản:Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.15 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn