Hồ Chí Minh ông tiên sống mãi

Sách tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc qua đời; thể hiện tình cảm trân trọng, kính phục của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Suprida Phanomjong
Đồng tác giả: Nguyễn, Thành Hoan (dịch), Nguyễn, Thị Thùy Châu (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn