Pacific 2010: Strategies for Polynesian argicultural development\

Sách nghiên cưú về sự phát triển của nền nông nghiệp tại các quốc đảo Thái bình dương, tình trạng sự đóng góp của nông nghiệp trong hoàn cảnh kinh tế của mỗi nước, trình bày các chiến lược phát triển nền nông nghiệp của từng nước và những ảnh hưởng của thể chế chính trị lên sự phát triển kinh tế nói...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Euan Fleming
Đồng tác giả: J.Brian Hardaker
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Australia: National University, 1995
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 P101-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn