Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính và tổ chức nhân sự: các quy định mới về chế độ chính sách dành cho cán bộ công chức, viên chức 2014

Sách giới thiệu tổng quát về hành chính văn phòng; các kỹ năng cần thiết để tổ chức công tác hành chính, quản trị văn phòng; hệ thống văn bản mới nhất về công tác tổ chức hành chính, văn thư, lưu trữ, về công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức viên chức; giới thiệu toàn văn Luật công chứ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thùy Linh
Đồng tác giả: Việt, Trinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2 Ngh307v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn