Congress Revealed: Problems and Solutions

Sách trình bày chi tiết quy trình hoạt động của quốc hội Mỹ; tác động của nó tới nền dân chủ Mỹ và những giải pháp khắc phục ảnh hưởng hạn chế đó

Lưu vào:
Tác giả chính: Norton H. Moses
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.7 C431r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn