Pattens of democracy

Sách phân tích thể chế dân chủ trên toàn thế giới; khảo sát 36 nên dân chủ trong nửa thế kỷ 20 từ 1945-1996 từ đó đưa ra kết luận về loại hình dân chủ hoạt động tốt nhất; so sánh lợi thế giữa 2 loại hình dân chủ đa số và dân chủ đồng thuận; kết luận hệ thống dân chủ đồng thuận kích thích tăng trưởng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951.25 P110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn