Regional integration and the Asia-Pacific\

Sách nghiên cưú về sự hợp nhất kinh tế quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác kinh tế châu á-Thái bình dương; trình bày các thỏa thuận kinh tế, các hiệp định thương mại trong khu vực; giới thiệu các thành phần chính của sự hợp nhất kinh tế như đầu tư trực tiếp, dịch vụ tài chính, vấn đề môi trường, các hiệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bijit Bora
Đồng tác giả: Christopher Findlay
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Melbourne: Oxford University, 1996
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
air
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.5 R201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn