Tài năng và danh phận: Bút ký

Tập bút ký có tính chất chuyên luận về một số danh nhân thời kỳ hiện đại, giới thiệu vị trí, sự nghiệp, tài năng, nhân cách, trách nhiệm trong xã hội và đời thường của các danh nhân như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và một số danh nhân trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Minh Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 T103n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn