Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới - Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam

Cuốn sách tập hợp một số bài phát biểu, bài viết của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Trung Quốc trình bày tại Hội thảo “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong tình hình mới – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam” diễn ra ngày 27/7/2013 tại Liêu Ninh, Trung Quốc, phân tích...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội đồng lý luận trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn