Tiểu sử David Ben - Gurion: Lịch sử hình thành nhà nước Israel

Từ các thông tin cá nhân như nhật ký, thư từ, tài liệu trong kho lưu trữ tuyệt mật, sách khắc họa chân dung chân thực nhất của Ben Gurion- người được coi là một trong bốn vị lãnh đạo kiệt xuất của Israel thời cận và hiện đại, người đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên khai sinh ra nhà nước Israe...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael Bar - Zohar
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 956.94 T309s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 956.94 T309s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn