Các quy định về tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Sách phân tích hệ thống các quy định về tài chính, những thay đổi trong cấu trúc của thị trường tài chính Việt Nam; đánh giá tác động đến hiệu quả của chính sách tiền tệ; khuyến nghị để phát triển thị trường tài chính, tiền tệ trong ngắn hạn và dài hạn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.112 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn