Tumbling dice: The story of modern economic policy\

Sách nghiên cưú về các chính sách kinh tế của úc trong những năm gần đây trên phương diện bản chất khoa học, giới thiệu các ý tưởng và quá trình áp dụng các chính sách đó ở úc, phân tích sự khủng hoảng của khoa học đã ảnh hưởng lên chính sách kinh tế, tài liệu trình bày một vài ý tưởng kinh tế mới đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Brian Toohey
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Victoria: William Heinemann, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.994 T511b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn