Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sách nghiên cứu về những vấn đề chung của quy trình lập hiến; về chủ thể, về các giai đoạn cơ bản của quy trình lập hiến; về hình thức văn bản sửa đổi hiến pháp. Phụ lục trích đăng những điều luật quy định sửa đổi hiến pháp của một số quốc gia...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 Qu600t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn