Niên giám thống kê (tóm tắt) 2012:

Sách thống kê các số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế xã hội như đơn vị hành chính và diện tích đất, dân số và lao động, tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước,, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể, đầu tư và xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn