Trích dẫn APA

(1996). Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số từ khóa I đến khóa IX (1946-1996). Hà Nội: Văn hoá dân tộc.

Chicago Style Citation

Đại Biểu Quốc Hội Là Người Dân Tộc Thiểu Số Từ Khóa I đến Khóa IX (1946-1996). Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1996.

Trích dẫn MLA

Đại Biểu Quốc Hội Là Người Dân Tộc Thiểu Số Từ Khóa I đến Khóa IX (1946-1996). Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.