Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số từ khóa I đến khóa IX (1946-1996)

Sách tập hợp và giới thiệu sơ lược tiểu sử các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số từ Quốc hội khóa I đến khóa IX, và được sắp xếp theo vần chữ cái. Có danh sách, ảnh các đại biểu Quốc hội là người dân tộc khóa IX...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tập hợp và giới thiệu sơ lược tiểu sử các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số từ Quốc hội khóa I đến khóa IX, và được sắp xếp theo vần chữ cái. Có danh sách, ảnh các đại biểu Quốc hội là người dân tộc khóa IX
Mô tả vật lý:236tr.+ảnh