Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại\

Sách khái quát về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền; phân tích địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong điều kiện của thế giới hiện đại; những nguyên nhân phát triển, những giới hạn không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản độc quyền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Thanh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.122 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn