Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính\

Sách phân tích những đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; vấn đề giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Vân Hương (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.01 Kh401h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn