Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An

Sách tìm hiểu văn hóa, xã hội của người Thái ở Nghệ An thông qua việc nghiên cứu nghi lễ gia đinh của nhóm Tày Mường; sự giao lưu ảnh hưởng, đặc trưng văn hóa của nhóm Tày Mường; chỉ rõ những biến đổi trong các nghi lễ gia đình của người Tày Mường và lý giải nguyên nhân tác động đến những biến đổi đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hải Đăng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 392.09 Ngh300l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn