Một số vấn đề xây dựng và cải cách nền hành chính Nhà nước Việt Nam\

Sách giới thiệu những khái niệm chung về hành chính học; quá trình phát triển nền hành chính Việt nam; các phương thức cải cách hành chính, cũng như những nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của nền hành chính Nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Trọng Truyến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.09 M458s
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về