PCI 2013 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2013

Cung cấp chỉ số đo lường chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh thành phố Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng đối với đầu tư và tăng trưởng; tập hợp ý kiến của 8093 doanh nghiệp dân doanh và 1609 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam về môi trường kinh doanh dưới góc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.709 P000c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn