Kinh tế học dành cho doanh nhân: 10 công cụ quản lý thiết yếu

Sách luận bàn những vấn đề doanh nhân phải đối mặt hàng ngày như: sản xuất cái gì, bằng cách nào, chi phí ra sao, làm sao có thể tận dụng tốt nhất nguồn lực (thời gian, vốn, lao động) từ đó tìm ra và duy trì thế cân bằng của "tam giác lợi nhuân"- chi phí, giá cả và giá trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Shlomo Maital
Đồng tác giả: Anh Tú (dịch), Trần, Lương Sơn (hiệu đính)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.5 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn