Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ ở Việt Nam

Sách trình bày quan niệm về chính sách ngôn ngữ, cơ sở hình thành chính sách ngôn ngữ, mối quan hệ giữa chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ, phạm vi của chính sách ngôn ngữ và những cơ sở để xây dựng chính sách ngôn ngữ; các mô hình chính sách ngôn ngữ trên thế giới, xu thế toàn cầu hóa và hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Khang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.09 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn