Về nền hành chính nhà nước Việt Nam: Những kinh nghiệm xây dựng và phát triển

Sách tập hợp các bài phát biểu tại hội thảo về hoạt động quản lý nhà nước trong 50 năm qua trên các lĩnh vực lập pháp, lập quy, tổ chức hoạt động quản lý và đào tạo đội ngũ công chức cho bộ máy quản lý; phản ánh những trăn trở, quan tâm đến công cuộc cải cách nền hành chính Nhà nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện hành chính quốc gia
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.597 V250n
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về