Góp phần tìm hiểu Trường Sơn - Tây Nguyên

Cung cấp hiểu biết về một khu vực rộng lớn với sự đa dạng về tộc người và sự phong phú về văn hóa gồm những nghiên cứu cơ bản và thực tiễn về văn hóa các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 G434p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn