Trích dẫn APA

Lưu Hùng. (2014). Góp phần tìm hiểu Trường Sơn - Tây Nguyên. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Lưu Hùng. Góp Phần Tìm Hiểu Trường Sơn - Tây Nguyên. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014.

Trích dẫn MLA

Lưu Hùng. Góp Phần Tìm Hiểu Trường Sơn - Tây Nguyên. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.