Góp phần tìm hiểu Trường Sơn - Tây Nguyên

Cung cấp hiểu biết về một khu vực rộng lớn với sự đa dạng về tộc người và sự phong phú về văn hóa gồm những nghiên cứu cơ bản và thực tiễn về văn hóa các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01349nam a2200253 4500
001 46816
005 20161019040518.0
008 150114s2014####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 305.8959  |b G434p 
100 |a Lưu Hùng 
245 1 |a Góp phần tìm hiểu Trường Sơn - Tây Nguyên 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 2014 
300 |a 699tr. 
520 |a Cung cấp hiểu biết về một khu vực rộng lớn với sự đa dạng về tộc người và sự phong phú về văn hóa gồm những nghiên cứu cơ bản và thực tiễn về văn hóa các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên 
653 |a lịch sử 
653 |a Tây Nguyên 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 14/01/2015  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150027996 
942 |c BK 
999 |c 14851  |d 14851 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_G434P  |7 0  |9 41689  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2015-01-14  |e Quỹ Châu Á  |o 305.8959 G434p  |p VV00040175  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_G434P  |7 0  |9 41690  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2015-01-14  |e Quỹ Châu Á  |o 305.8959 G434p  |p VV00040176  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_G434P  |7 0  |9 41691  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2015-01-14  |e Quỹ Châu Á  |o 305.8959 G434p  |p VV00040177  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK